CDA Minister Hugo de Jonge gaat de zogenaamde ‘zorgval’ aanpakken. Dat betekent dat er op 1 juli een einde komt aan de situatie dat ouderen die op een wachtlijst staan voor opname in een verpleeghuis, minder zorg thuis krijgen.

Jaarlijks lopen enkele duizenden ouderen en chronisch zieken hier tegenaan. Ze krijgen minder zorg thuis tussen het moment dat ze een indicatie voor een verpleeghuis krijgen en de daadwerkelijke verhuizing naar het verpleeghuis. Dat is volgens de minister ‘onbedoeld en ongewenst’.

Het probleem komt voort uit slecht op elkaar aansluitende vergoedingen voor de zorg. De gangbare thuis- of wijkzorg wordt vergoed via de gemeente of de zorgverzekeraar. Als de oudere in aanmerking komt voor een zorginstelling, verandert de financiering. In de periode voor de daadwerkelijke opname kan een oudere te maken krijgen met een hogere eigen bijdrage voor de zorg, andere zorgverleners en minder uren zorg. Dan vervalt bijvoorbeeld de dagbesteding en worden mantelzorgers extra belast.

Dit valt volgens de minister niet uit te leggen aan deze mensen en hun omgeving. Daarom wil hij de overbruggingsperiode voor zorg verlengen van zes tot dertien weken. Aan de hogere eigen bijdrage kan hij voorlopig nog niets doen, omdat dat meer tijd kost. Verder wordt ook de voorlichting voor ouderen over langdurige zorg verbeterd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.