Het CDA ondersteunt van harte het wetsvoorstel om tijdens deze kabinetsperiode het eigen risico in de zorg (nu €385) niet meer te verhogen. Zonder die maatregel zou het eigen risico doorstijgen naar €445 of misschien zelfs €460 aan het einde van deze kabinetsperiode. De maatregel maakt deel uit van een heel pakket aan maatregelen om de stapeling van kosten in de zorg te beperken.


CDA woordvoerder zorg Joba van den Berg: “Dit kabinet zet een rem op de stapeling van eigen betalingen in de zorg. Ouderen en gehandicapten die langdurig zorg krijgen, gaan minder zelf betalen voor hun zorg. Als je afhankelijk bent van zorg en ondersteuning via de gemeente, betaal je vanaf volgend jaar één laag tarief. Ook komt er een maximum van €250 aan de eigen bijdrage die je moet betalen als je veel medicijnen nodig hebt. Daarnaast gaat het percentage voor het eigen vermogen, waarmee je moet rekenen voor de vaststelling van de eigen bijdrage voor de Wlz, omlaag. Het CDA is er heel blij mee dat de meest kwetsbaren in onze samenleving met al deze maatregelen veel minder geconfronteerd worden met een enorme stapeling van kosten voor de zorg. Deze maatregelen alleen al kunnen voor sommige huishoudens tot honderden euro's per jaar schelen. Mensen die veel zorg nodig hebben, en veelal geen aanspraak kunnen maken op inkomensondersteuning worden hiermee heel gericht geholpen.”


Het CDA kijkt dan ook uit naar de uitwerking van de overige maatregelen uit het regeerakkoord die zorgkosten verlagen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.