Met een compleet pakket aan maatregelen zet het kabinet in op een veilige en plezierige jaarwisseling. Een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen komt er niet. 

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus (CDA) zegt dat ‘de veiligheid voor hem voorop staat, maar dat er ook heel veel mensen zijn die vuurwerk op een gewone manier afsteken, niets verkeerd doen.

’Vicepremier Hugo de Jonge (CDA) voegde daaraan toe dat, ´je de goeden onder de kwaden laat lijden als er helemaal geen vuurwerk meer mag worden afgestoken.’

Naar aanleiding van het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt het kabinet met een aantal maatregelen. Zo worden er extra eisen gesteld aan de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Het afschieten van vuurpijlen wordt hierdoor veiliger met minder letsel als gevolg.

CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam:’ Natuurlijk zijn er goede redenen om het vuurwerk te beperken en dat doet dit kabinet ook. Maar een algeheel verbod op vuurwerk is niet te handhaven. Want met onze open grenzen is dat heel makkelijk te omzeilen en zou daarom een farce zijn. En daar werken we als CDA niet aan mee. De jaarwisseling is een feest dat volop wordt gevierd. Voor het CDA staat de veiligheid van inwoners, onze politie en hulpdiensten voorop. Daarom is het goed dat het kabinet wel vergaande maatregelen neemt om de schade, overlast en onveiligheid te verminderen. Ook komt er een aparte strafbaarstelling voor het hinderen van hulpverleners.’

Daarnaast werkt minister Grapperhaus aan een aparte wetsbepaling, waardoor ook het hinderen van hulpverleners een strafverzwaring betekent. Het komt met regelmaat voor dat agenten, ambulancemedewerkers en brandweerlieden te maken krijgen met agressief gedrag van burgers. Dat is onacceptabel. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.